2. DOELSTELLING

LeaKT

Kinderen de gelegenheid bieden om onder begeleiding groentes en bloemen te kweken en hen op die manier te leren wat daar bij komt kijken. Trefwoorden zijn: planten, dieren, het weer en het milieu, het omgaan met  gereedschappen maar ook: verantwoordelijkheid en samenwerken.

De kinderen zijn het uitgangspunt. De medewerkers van de kindertuinen hopen met hun enthousiasme een bijdrage te leveren aan de natuur- en milieu-educatie van de jeugd in Bussum.

Beleid

Het beleid van de Stichting Kindertuinen Bussum is er op gericht om de activiteiten in de toekomst te kunnen voortzetten.

De aflopen jaren lag het accent op uitbreiding van het machinepark omdat mechanisatie van de ondersteunende werkzaamheden tijdsbesparing oplevert voor de nieuwe vrijwilligers. Tot voor kort werd een groot deel van de ondersteunende werkzaamheden op de kindertuinen verricht door een drietal gepensioneerde vrijwilligers die over meer vrije tijd beschikten.

Inmiddels beschikt de stichting over een machinepark waarmee de werkzaamheden op de kindertuinen in de toekomst gewaarborgd lijken. Het bestuur  is ook begonnen met het opbouwen financiële reserves voor het geval er in de toekomst machines kapot gaan.

Vanaf 2012 wordt er in het beleid van de Stichting Kindertuinen Bussum rekening mee gehouden dat de lasten elk jaar oplopen terwijl de gemeentelijke subsidie niet omhoog gaat of zelfs wordt gekort. De kosten die worden gemaakt zijn voor het onderhouden van de tuinen en het inkopen van het zaad en de planten.

Hiermee rekening houdende is het inschrijfgeld voor de kinderen in de loop van de jaren stapsgewijs verhoogd van € 20,00 naar € 30,00.

 

Toelichting 2012

Bij de baten is te zien dat de inkomsten uit inschrijfgeld omhoog zijn gegaan. Dit is het gevolg van een lichte verhoging van het inschrijfgeld.

Als gevolg van de “Actie Kiepkar” hebben we het afgelopen jaar een aardig bedrag aan donaties mogen ontvangen. Daarnaast lijkt de pompoenendag elk jaar populairder te worden. Tot nu toe is de opbrengst elk jaar weer wat hoger.

In 2012 hebben wij verschillende partijen bereid gevonden om de noodzakelijke uitbreiding van ons machinepark financieel mogelijk te maken. Dit was niet mogelijk geweest zonder de steun van de Rabobank Bussum, de stichting Lakeland en de stichting Hooge Woerd.

Ondanks de toename van de reserves is de stijging van de rente-inkomsten beperkt. Dat heeft te maken met de lage rentevergoeding van de Rabobank.

De watermeter was defect en is het afgelopen jaar vervangen. Per saldo hebben we€ 123,62 teruggekregen van de PWN. De verzekeringskosten zijn gestegen. Dit heeft te maken met de aanschaf van de Kioti tractor.

De administratie van de kindertuinen is gemoderniseerd hetgeen tot een verhoging van deze post heeft geleid.

In 2011 is de post “kosten begeleiding” samengevoegd met “evenementen”. Deze post is verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Met name de acties t.b.v. de nieuwe tractor hebben hier aan bijgedragen.

Als gevolg van de uitbreiding van het machinepark is er in de begroting voor de komende jaren rekening mee gehouden dat de brandstofkosten zullen stijgen.

De Stichting Kindertuinen Bussum bedankt haar sponsoren, en dan met name de Gemeente Bussum, kwekerij Spilt in Naarden, Verf- en glashandel De Vestingh in Bussum. Rebel tuintechniek in Huizen,  DBS maaitechniek in Ankeveen,  Rabobank noord-gooiland in Bussum,  Restaurant 15A in Bussum.

Veel dank gaat uit naar onze weldoeners in 2012, te weten de Rabobank Bussum, de stichting Lakeland en de stichting Hooge Woert in Naaldwijk.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *